Adress Tidigare uppdrag Anpassad utbildning Konsulttjänster Kurser     Konsulttjänster


Det är inte lätt att veta vad man ska spara och vad man får kasta. Ett bra sätt att skaffa sig kontroll över dokumentflödet är att upprätta gallrings- och dokumenthanteringsplaner. Då vet alla om ett dokument ska hamna i papperskorgen eller i arkivet. Ingen behöver tveka om val av skrivmaterial eller slutlig sortering. Dessutom slipper man tidsödande genomgång och uppsortering i efterhand. Ett litet, välordnat arkiv innebär korta söktider, mindre utrymme och större effektivitet.


Vill du ha hjälp med och/eller öka dina egna kunskaper i

  • Att se över organisationen av arkiv och registratur
  • Att göra handlingsplaner för dokumenthantering och att bedöma tidsåtgång och arbetsinsatser för arkivering
  • Att ta fram rutiner för posthantering, registrering, arkivering och för projektadministration
  • Att skriva instruktioner och "lathundar"
  • Att bestämma och dokumentera vad du ska spara eller kasta
  • Att ta fram en klassificeringsstruktur som ersätter diarie-/dossierplanen
  • Att ta fram hanteringsanvisningar för vissa handlingar
  • Att ordna och förteckna ditt arkiv
  • Att rekrytera personal till registratur och arkiv


    Anpassad utbildning

Är ni många som vill lära er mer om diarieföring, offentlighet och sekretess samt arkivering? Då kan det bli både billigare och bättre om jag kommer till er. Vill du diskutera dina idéer om kursens uppläggning? Ring eller skicka e-post till annelie.monten@arkivkonsult.se

Jag, Annelie Montén, är utsedd att representera arkivarieyrket inom vårt fackförbund, DIK. Vill du veta mer om mig och yrket klicka här.