Adress Tidigare uppdrag Anpassad utbildning Konsulttjänster Kurser


 Har ni, som så många andra svårt att hinna hålla ordning på informationsflödet?

Hur är det med diarieföringen? Vet alla vad som måste registreras? Hittar ni arkiverat material? Tar det för lång tid? Försvinner dokument? Vill ni ha hjälp?
Hör av er så får vi diskutera önskemålen innan jag skickar en offert!


Om du vill se bilder från tidigare registratorskonferenser finns de under bra att ha.

  Annelie Monten
Annelie Montén
Arkivarie med många års erfarenhet av dokumenthantering inom offentlig och enskild sektor.


KURSER | KONSULTTJÄNSTER & UTBILDNING | TIDIGARE UPPDRAG | ADRESS | LÄNKAR
| BRA ATT HA
Senast uppdaterad 05-06-12

Kontakta oss tidigare uppdrag anpassad utbildning konsulttjänster Kurser